Ετικέτα: CLARIN

Επίσημη πιστοποίηση του CLARIN:EL ως CLARIN B-centre και ως Trustworthy Data Repository

Επίσημη πιστοποίηση του CLARIN:EL ως CLARIN B-centre και ως Trustworthy Data Repository

Επιτυχής ήταν η αξιολόγηση της Υποδομής CLARIN:EL, που έλαβε πιστοποίηση  ως CLARIN B-Centre της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN ERIC και ως Αξιόπιστο Αποθετήριο Δεδομένων (Trustworthy Data Repository) από το Συμβούλιο Προδιαγραφών και Πιστοποίησης του CoreTrustSeal.