Αντικείμενο

Το οικοσύστημα  των υποδομών DARIAH & CLARIN

Η πανδημία COVID-19 και οι περιορισμοί που επέβαλε δημιούργησαν νέες ανάγκες στην έρευνα και τη διδασκαλία των Ανθρωπιστικών Επιστημών, εισάγοντας νέους τρόπους λειτουργίας, επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για δεκαετίες στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες, αλλά και καταδεικνύοντας τα κενά που παραμένουν.

Το έργο “Ψηφιακό Τοπίο” έχει ως σκοπό την αποτύπωση των ψηφιακών πρακτικών εργασίας και του αντίκτυπου της πανδημίας στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ελλάδα, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις τρέχουσες τάσεις και ανάγκες και να σχεδιάσουμε αποτελεσματικά για το μέλλον. Παράλληλα, σκοπεύει να συμβάλει στη συστηματοποίηση και τυποποίηση των ψηφιακών πρακτικών εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, με την επέκταση και ανάπτυξη των σχετικών βάσεων γνώσης και οντολογιών, και να προωθήσει τη χρήση προτύπων και σχημάτων μεταδεδομένων.

Το έργο αξιοποιεί και υποστηρίζει τις λειτουργίες της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και των συνιστωσών της, DARIAH-GR και CLARIN:EL, και θέτει τις βάσεις για το σχεδιασμό της μετα-Covid εποχής, προσδιορίζοντας και αναλύοντας τις τρέχουσες αλλά και τις αναδυόμενες ανάγκες και τάσεις στην έρευνα στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, αναμένεται να ενημερώσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τις τρέχουσες πρακτικές ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, καθώς και τις αντίστοιχες αντιλήψεις και στάσεις των ερευνητών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής ψηφιακής έρευνας για το μέλλον. Παράλληλα, μέσω του “Ψηφιακού Τοπίου” εξασφαλίζεται η συνεχής και απρόσκοπτη πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες και πόρους που παρέχονται από την Υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και η σύνδεση των εθνικών ερευνητικών υποδομών με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, CLARIN και DARIAH, προς όφελος των ερευνητικών κοινοτήτων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στόχοι

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ

Τάσεις

Ανάλυση των τρεχουσών τάσεων των ψηφιακών πρακτικών εργασίας στις Aνθρωπιστικές Eπιστήμες στην Ελλάδα και αξιολόγηση των δυνατοτήτων στοχευμένης ανάπτυξης μεθόδων και πόρων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Υποδομές

Συνέχιση της συνεργασίας με τις ευρωπαϊκές υποδομές DARIAH και CLARIN και του συντονισμού των αντίστοιχων εθνικών υποδομών.

ΔΙΑΧΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δράσεις

Υποστήριξη της διείσδυσης και της εδραίωσης των ψηφιακών πρακτικών εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και τις συνέργειές της με το DARIAH και το CLARIN.

Πακέτα εργασίας

new

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

ΠΕ1 Έρευνα & ανάλυση τάσεων στις ψηφιακές μεθόδους των Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Συλλογή και ανάλυση στοιχείων, με τη χρήση ερωτηματολογίων και focus groups, σχετικά με τις τελευταίες τάσεις στη χρήση ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ελλάδα και παρακολούθηση  του αντίκτυπου της πανδημίας σε αυτές.

ΠΕ2 Διαδικασίες ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες

Ανάπτυξη σημασιολογικής αναπαράστασης για τις ψηφιακές πρακτικές εργασίας στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.

ΠΕ3 Εκπαίδευση, Προβολή και Διάχυση

Δράσεις για την προβολή και διάδοση του έργου, την προώθηση της εκπαίδευσης στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, μεθόδων και πόρων στην έρευνα των Ανθρωπιστικών Επιστημών και την ενίσχυση των κοινοτήτων των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Ελλάδα.

ΠΕ4 Διεθνής συνεργασία

Διασφάλιση της συνέχισης της συνεργασίας και της εκπλήρωσης των δεσμεύσεων έναντι των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών CLARIN ERIC και DARIAH-EU.

ΠΕ5 Ανοικτή πρόσβαση στους πόρους και τις υπηρεσίες της υποδομής

Διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στους υφιστάμενους πόρους και υπηρεσίες της Εθνικής Υποδομής για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, καθώς και της σύνδεσης και συνεργασίας με τις ευρωπαϊκές υποδομές CLARIN και DARIAH.

ΠΕ6 Διαχείριση

Σχεδιασμός, οργάνωση, παρακολούθηση και έλεγχος των δραστηριοτήτων του έργου.