Δράσεις

Διάχυσης & Εκπαίδευσης

Δράσεις για την προβολή και διάδοση του έργου, την προώθηση της εκπαίδευσης στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, μεθόδων και πόρων στην έρευνα των Ανθρωπιστικών Επιστημών, την ενίσχυση των κοινοτήτων των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Ελλάδα, και τη διατήρηση της σχέσης με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Υποδομές.

DARIAH Annual Event 2022: Storytelling

DARIAH Annual Event 2022: Storytelling

Η διοργάνωση της Ετήσιας Εκδήλωσης DARIAH 2022 πραγματοποιήθηκε φέτος στην Αθήνα από τις 31 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου με την υποστήριξη του έργου  “Ψηφιακό Τοπίο” και συνδιοργάνωση του DARIAH ERIC και του ΕΚ Αθηνά.  Ως θέμα της είχε την “Αφήγηση (Storytelling)” και ήταν η πρώτη υβριδική εκδήλωση του DARIAH!