Το Αναδυόμενο Τοπίο Ψηφιακής Εργασίας 

στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Εμβληματική Δράση

ΕΛΙΔΕΚ

$
$
$

Δείτε την έρευνα

Καταγραφή και ανάλυση των τρεχουσών τάσεων στη χρήση ψηφιακών μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων κατά την έρευνα στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.

Σχετικά με το έργο

Ο τρόπος εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες μετασχηματίζεται στην ψηφιακή εποχή. Η εθνική υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία “ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ” και οι ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές DARIAH και CLARIN διευκολύνουν το μετασχηματισμό αυτό στην Ελλάδα και την Ευρώπη αντίστοιχα. Η νέα συνθήκη της πρόσφατης πανδημίας, όπως δείχνουν ορισμένες πρώτες ερευνητικές πρωτοβουλίες, επιταχύνει τις διαδικασίες και η ετοιμότητα για την αποδοχή ψηφιακών πρακτικών εργασίας φαίνεται να αυξάνεται. Αυξάνεται, ωστόσο, και η ανάγκη να εμβαθύνουμε στη φύση των ψηφιακών μεθόδων και πρακτικών και στις επιπτώσεις τους στην έρευνα. Το έργο “Ψηφιακό Τοπίο” έρχεται να μελετήσει αυτό ακριβώς το νέο αναδυόμενο τοπίο.

Στόχοι

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ

Τάσεις

Ανάλυση των τρεχουσών τάσεων των ψηφιακών πρακτικών εργασίας στις Aνθρωπιστικές Eπιστήμες στην Ελλάδα και αξιολόγηση των δυνατοτήτων στοχευμένης ανάπτυξης μεθόδων και πόρων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Υποδομές

Συνέχιση της συνεργασίας με τις ευρωπαϊκές υποδομές DARIAH και CLARIN και του συντονισμού των αντίστοιχων εθνικών υποδομών.

ΔΙΑΧΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δράσεις

Υποστήριξη της διείσδυσης και της εδραίωσης των ψηφιακών πρακτικών εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και τις συνέργειές της με το DARIAH και το CLARIN.

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ

Εθνική Υποδομή για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία

CLARIN:EL

Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών

ΔΥΑΣ/ DARIAH-GR

Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Νέα

Summer Institute: Digital Humanities for Hellenic Studies 2024

Summer Institute: Digital Humanities for Hellenic Studies 2024

Το θερινό αυτό εργαστήριο θα δώσει την ευκαιρία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών να διερευνήσουν τις δυνατότητες υπολογιστικών μεθόδων για την ανάλυση κειμένων του αρχαίου και μεσαιωνικού κόσμου και την εφαρμογή αυτών σε δικά τους ερευνητικά θέματα.

Καταληκτήρια εκδήλωση Ψηφιακού Τοπίου

Καταληκτήρια εκδήλωση Ψηφιακού Τοπίου

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και η Ακαδημία Αθηνών σάς προσκαλούν στην καταληκτήρια εκδήλωση του έργου “Ψηφιακό Τοπίο”, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024, 10:00-14:00, στην ανατολική αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28).

Ευρήματα της έρευνας του Ψηφιακού Τοπίου

Ευρήματα της έρευνας του Ψηφιακού Τοπίου

Δημοσιεύτηκαν τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ψηφιακού Τοπίου, μέσω ερωτηματολογίου και ομάδων εστίασης, με στόχο: α) την αποτύπωση των τρεχουσών τάσεων στη χρήση ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ελλάδα, και β) την παρακολούθηση του αντίκτυπου της πανδημίας σε αυτές.