Το Αναδυόμενο Τοπίο Ψηφιακής Εργασίας 

στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Εμβληματική Δράση

ΕΛΙΔΕΚ

$
$
$

Πάρτε μέρος στην έρευνα

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο για την καταγραφή και ανάλυση των τάσεων στη χρήση ψηφιακών μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων κατά την έρευνα στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.

Σχετικά με το έργο

Ο τρόπος εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες μετασχηματίζεται στην ψηφιακή εποχή. Η εθνική υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία “ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ” και οι ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές DARIAH και CLARIN διευκολύνουν το μετασχηματισμό αυτό στην Ελλάδα και την Ευρώπη αντίστοιχα. Η νέα συνθήκη της πρόσφατης πανδημίας, όπως δείχνουν ορισμένες πρώτες ερευνητικές πρωτοβουλίες, επιταχύνει τις διαδικασίες και η ετοιμότητα για την αποδοχή ψηφιακών πρακτικών εργασίας φαίνεται να αυξάνεται. Αυξάνεται, ωστόσο, και η ανάγκη να εμβαθύνουμε στη φύση των ψηφιακών μεθόδων και πρακτικών και στις επιπτώσεις τους στην έρευνα. Το έργο “Ψηφιακό Τοπίο” έρχεται να μελετήσει αυτό ακριβώς το νέο αναδυόμενο τοπίο.

Στόχοι

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ

Τάσεις

Ανάλυση των τρεχουσών τάσεων των ψηφιακών πρακτικών εργασίας στις Aνθρωπιστικές Eπιστήμες στην Ελλάδα και αξιολόγηση των δυνατοτήτων στοχευμένης ανάπτυξης μεθόδων και πόρων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Υποδομές

Συνέχιση της συνεργασίας με τις ευρωπαϊκές υποδομές DARIAH και CLARIN και του συντονισμού των αντίστοιχων εθνικών υποδομών.

ΔΙΑΧΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δράσεις

Υποστήριξη της διείσδυσης και της εδραίωσης των ψηφιακών πρακτικών εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και τις συνέργειές της με το DARIAH και το CLARIN.

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ

Εθνική Υποδομή για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία

CLARIN:EL

Υποδομή Γλωσσικών Πόρων και Τεχνολογιών

ΔΥΑΣ/ DARIAH-GR

Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Νέα

Ερωτηματολόγιο Ψηφιακού Τοπίου: Παράταση της προθεσμίας υποβολής!

Ερωτηματολόγιο Ψηφιακού Τοπίου: Παράταση της προθεσμίας υποβολής!

Είστε ερευνητής, πανεπιστημιακός, φοιτητής ή επαγγελματίας στον χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών; Βοηθήστε μας να κατανοήσουμε τις ανάγκες της κοινότητας συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο για τη χρήση ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων, μέχρι τις 30.11!

Επίσημη πιστοποίηση του CLARIN:EL ως CLARIN B-centre και ως Trustworthy Data Repository

Επίσημη πιστοποίηση του CLARIN:EL ως CLARIN B-centre και ως Trustworthy Data Repository

Επιτυχής ήταν η αξιολόγηση της Υποδομής CLARIN:EL, που έλαβε πιστοποίηση  ως CLARIN B-Centre της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN ERIC και ως Αξιόπιστο Αποθετήριο Δεδομένων (Trustworthy Data Repository) από το Συμβούλιο Προδιαγραφών και Πιστοποίησης του CoreTrustSeal.