Η ομάδα

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Πάνος Κωνσταντόπουλος

Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΙΠΣΥ – Ε. Κ. “Αθηνά”

συντονιστησ clarin:el

Στέλιος Πιπερίδης

ΕΛΕ Α’, Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, Ε. Κ. “Αθηνά”

αναπληρωτρια συντονιστρια clarin:el

Μαρία Γαβριηλίδου

ΕΛΕ Α’, Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, Ε. Κ. “Αθηνά”

Λέων Βουκούτης

Επιστημονικός Συνεργάτης, Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, Ε. Κ. “Αθηνά”

Δημήτρης Γαλάνης

Ερευνητής Γ’, Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, Ε. Κ. “Αθηνά”

Κατερίνα Γκίρτζου

Επιστημονική Συνεργάτιδα, Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, Ε. Κ. “Αθηνά”

Δημήτρης Γκούμας

Επιστημονικός Συνεργάτης, Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, Ε. Κ. “Αθηνά”

Μίλτος Δεληγιάννης

Επιστημονικός Συνεργάτης, Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, Ε. Κ. “Αθηνά”

Μαρία Ηλβανίδου

Επιστημονική συνεργάτιδα, Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΙΠΣΥ – Ε. Κ. “Αθηνά”

Κωνσταντίνος Κραββαρίτης

Επιστημονικός συνεργάτης, Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΙΠΣΥ – Ε. Κ. “Αθηνά” & Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πένυ Λαμπροπούλου

ΕΛΕ Α’, Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, Ε. Κ. “Αθηνά”

Γιούλη Μπακαγιάννη

Επιστημονική συνεργάτιδα, Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, Ε. Κ. “Αθηνά”

Αγιάτις Μπενάρδου

Επιστημονική συνεργάτιδα, Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΙΠΣΥ – Ε. Κ. “Αθηνά” &  Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βίκη Ντρίτσου

Επιστημονική συνεργάτιδα, Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας, ΙΠΣΥ – Ε. Κ. “Αθηνά” &  Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κανέλλα Πουλή

Επιστημονική συνεργάτιδα, Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, Ε. Κ. “Αθηνά”

Ελένη Σωτηροπούλου

Οργάνωση Εκδηλώσεων, Τμήμα Ενημέρωσης και Υποστήριξης της Καινοτομίας, Ε. Κ. “Αθηνά”

Ηρώ Τσιούλη

Επιστημονική συνεργάτιδα, Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, Ε. Κ. “Αθηνά”

Ακαδημία Αθηνών

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Πάρης Ποτηρόπουλος

Κύριος Ερευνητής, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

Μαρία Σπηλιωτοπούλου

Διευθύντρια Ερευνών, Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας Νεωτέρου Ελληνισμού, Ακαδημία Αθηνών

Ελένη Βερναρδάκη

Υπεύθυνη Δράσεων DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών

Ελένη Γουλή

Επιστημονική Συνεργάτιδα, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών

Κλεοπάτρα Καλαφατά

Επιστημονική Συνεργάτιδα, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών

Αθανάσιος Καρασίμος

Επιστημονικός Συνεργάτης, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών &  Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

Σοφία Μπουγά

Επιστημονική Συνεργάτιδα, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών

Γιώργος Τζεδόπουλος

Επιστημονικός Συνεργάτης, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών

Αναστασία Φαλιέρου

Επιστημονική Συνεργάτιδα, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών

Γεράσιμος Χρυσοβιτσάνος

Επιστημονικός Συνεργάτης, Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών