Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, οι οποίες αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης (“browser”) του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη κατά την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Κατά τη χρήση των cookies ο εξυπηρετητής στον οποίο βρίσκεται η ιστοσελίδα/εφαρμογή μπορεί να αναγνωρίσει το λογισμικό πλοήγησης που χρησιμοποιείται από τον χρήστη, επιτρέποντάς του, για παράδειγμα, να έχει πρόσβαση στις διαφορετικές ενότητες και υπηρεσίες χωρίς να πρέπει να συνδεθεί σε κάθε επίσκεψη και να θυμάται τις προτιμήσεις γλώσσας, χώρας κ.λπ. στις μελλοντικές επισκέψεις. Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για να μετρούν την κίνηση και τις παραμέτρους των επισκέψεων στην Ιστοσελίδα/εφαρμογή και να ελέγχουν την πρόοδο και τον αριθμό των χρηστών.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του καθ’ οποιαδήποτε στιγμή, απενεργοποιώντας την εγκατάσταση των cookies και διαγράφοντας αυτά που είναι ήδη εγκατεστημένα στη συσκευή του. Ακόμα, δηλαδή και μετά την αρχική σας επιλογή, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookies για τον Ιστότοπο μας, οποιαδήποτε στιγμή, επισκεπτόμενοι τις ρυθμίσεις cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο (web browsers) επιτρέπουν τον έλεγχο των cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Διαγράφοντας ή/και απενεργοποιώντας τα cookies, ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες της Ιστοσελίδας ή μπορεί η εμπειρία πλοήγησης να είναι λιγότερο αποτελεσματική. Ως εκ τούτου, προτείνουμε να τα διατηρείτε ενεργοποιημένα.

Κατωτέρω, παραθέτουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης και διαγραφής των cookies, για κάποια ενδεικτικά προγράμματα περιήγησης. Αρκεί να επιλέξετε το αντίστοιχο που χρησιμοποιείτε:

Για όσα προγράμματα περιήγησης δεν αναφέρονται παραπάνω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο του συγκεκριμένου προγράμματος ή εναλλακτικά να αναζητήστε μία λειτουργία “βοήθειας”, στο αντίστοιχο πρόγραμμα περιήγησης.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας https://digital-landscape.gr/ υπόκειται στους όρους του παρόντος, καθώς και στις οικείες διατάξεις του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου περί την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το E.K. Aθηνά σέβεται την ιδιωτικότητα των φυσικών προσώπων και λαμβάνει υπόψη την ανάγκη προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Η παρούσα Πολιτική έχει σκοπό να πληροφορήσει για τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του E.K. Aθηνά συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και διαβιβάζονται, τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνει το E.K. Aθηνά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τους λόγους και το χρονικό διάστημα που αυτά αποθηκεύονται, αλλά και για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται. Το E.K. Aθηνά διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να επικαιροποιεί, τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει τις υπηρεσίες της και την παρούσα Πολιτική, ανά διαστήματα, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το E.K. Aθηνά ενθαρρύνει κάθε ενδιαφερόμενο να ελέγχει την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ενημερώνεται για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί (π.χ. όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κ.λπ.). Τα δεδομένα που αφορούν, για παράδειγμα, την υγεία (σωματική ή ψυχική κατάσταση, λήψη ιατρικών υπηρεσιών κ.α.) συμπεριλαμβάνονται στον γενικό όρο προσωπικά δεδομένα, αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων.

Το E.K. Aθηνά δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, το E.K. Aθηνά διατηρεί το δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία, στο μέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, ή/και από δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές παραγγελίες/διατάξεις.

Ειδικότερα: 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της ιστοσελίδας https://digital-landscape.gr/ είναι όσα παρέχετε εσείς οι ίδιοι όταν αποστέλλετε μήνυμα στην «επικοινωνία». Τα προσωπικά δεδομένα σας εν προκειμένω (ονοματεπώνυμο και email) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επικοινωνία μαζί σας από τους συνεργάτες του Ε.Κ. Αθηνά και μετά την ολοκλήρωση αυτής δεν διατηρούνται περαιτέρω, εκτός εάν λάβουμε νέα συγκατάθεση για κάποιο σχετικό σκοπό. Τα δεδομένα σας δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και δεν μεταβιβάζονται σε άλλες χώρες. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να υποβάλετε αίτημα στο Ε.Κ. Αθηνά για την άσκηση των σχετικών με τα προσωπικά δεδομένα σας δικαιωμάτων σας (π.χ πρόσβαση, διαγραφή).