Εργαστήριο Twin Talks 4 στο Συνέδριο DH2023

University of Graz, Austria, 10.07.2023, 9.00-12.30

Οι Ευρωπαϊκές Υποδομές CLARIN και DARIAH διοργανώνουν στο πλαίσιο του DH2023 εργαστήριο Twin Talks, με θέμα “Understanding and Facilitating Remote Collaboration in DH” στο Πανεπιστήμιο του Graz στην Αυστρία, στις 10 Ιουλίου 2023, 9.00-12.30.

Κύριος στόχος του εργαστηρίου είναι η καλύτερη κατανόηση της δυναμικής που αναπτύσσεται στον χώρο εργασίας στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες, μέσα από την εξ αποστάσεως συνεργασία μεταξύ ερευνητών, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών για την επίλυση ερευνητικών ερωτημάτων. 

Ομοίως, το εργαστήριο στοχεύει στο να διερευνήσει πώς η εκπαίδευση και η κατάρτιση των επιστημόνων των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των επαγγελματιών της πολιτιστικής κληρονομιάς και των τεχνικών εμπειρογνωμόνων μπορεί να συμβάλει στο να καταστεί η εξ αποστάσεως συνεργασία μεταξύ των επιστημονικών αυτών κλάδων πιο αποδοτική και αποτελεσματική, πιο δημιουργική και καινοτόμος, και πιο περιεκτική για όλους τους συμμετέχοντες.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να παρουσιάσουν τις εργασίες τους μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 22 Μαΐου. Η πρόσκληση αφορά προτάσεις σε όλο το φάσμα της εξ αποστάσεως συνεργατικής έρευνας και διδασκαλίας στον τομέα των ΨΑΕ, συμπεριλαμβανομένων των εμποδίων που αντιμετωπίστηκαν και των λύσεων που βρέθηκαν.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 22 Μαΐου 2023