Ετικέτα: Ψηφιακό Τοπίο

Ετήσια συνάντηση DARIAH 2023

Ετήσια συνάντηση DARIAH 2023

Με επιτυχία οργανώθηκε στη Βουδαπέστη η Ετήσια Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής DARIAH 2023 από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου 2023, με συμμετοχή και του Ψηφιακού Τοπίου.

Εργαστήριο για τη χρήση της πλατφόρμας Heurist

Εργαστήριο για τη χρήση της πλατφόρμας Heurist

Στο πλαίσιο του έργου Ψηφιακό Τοπίο η Ομάδα ΔΥΑΣ της Ακαδημίας Αθηνών διοργανώνει εργαστήριο για τη χρήση της πλατφόρμας Heurist. Το Heurist είναι ένα σύστημα διαχείρισης δεδομένων που απευθύνεται σε ερευνητές των ανθρωπιστικών επιστημών. Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι 6 Μαρτίου 2023.

Ομάδες εστίασης έρευνας Ψηφιακού Τοπίου

Ομάδες εστίασης έρευνας Ψηφιακού Τοπίου

Ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις των ομάδων εστίασης για την ποιοτική συλλογή δεδομένων της έρευνας του Ψηφιακού Τοπίου. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν έξι συναντήσεις με ισάριθμες ομάδες επιστημόνων και επαγγελματιών από επιλεγμένες κοινότητες ενδιαφέροντος.

Ερωτηματολόγιο Ψηφιακού Τοπίου: Παράταση της προθεσμίας υποβολής!

Ερωτηματολόγιο Ψηφιακού Τοπίου: Παράταση της προθεσμίας υποβολής!

Είστε ερευνητής, πανεπιστημιακός, φοιτητής ή επαγγελματίας στον χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών; Βοηθήστε μας να κατανοήσουμε τις ανάγκες της κοινότητας συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο για τη χρήση ψηφιακών μεθόδων και εργαλείων, μέχρι τις 30.11!

Το οικοσύστημα των υποδομών DARIAH και CLARIN

Οι ψηφιακές ερευνητικές υποδομές διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της έρευνας και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.Ο αντίκτυπος της χρήσης ψηφιακών μεθόδων στην έρευνα έγκειται κυρίως στη δυνατότητα...