Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου “Ψηφιακό Τοπίο” πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” στις 5 Μαΐου 2022, με τη συμμετοχή μελών της ομάδας έργου.