Εμβληματική Δράση ΕΛΙΔΕΚ

The Emerging Landscape of digital work practices in the Humanities

Kαταγραφή και ανάλυση των τάσεων στη χρήση ψηφιακών μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες.

Ο τρόπος εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες μετασχηματίζεται στην ψηφιακή εποχή. Η Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία “ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ” και οι ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές DARIAH και CLARIN διευκολύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ελλάδα και την Ευρώπη αντίστοιχα. Η νέα συνθήκη της πρόσφατης πανδημίας επιτάχυνε τον  μετασχηματισμό αυτό και, όπως δείχνουν ορισμένες πρώτες ερευνητικές πρωτοβουλίες, η ετοιμότητα για την αποδοχή ψηφιακών πρακτικών εργασίας φαίνεται να αυξάνεται. Ομοίως αυξάνεται και η ανάγκη να εμβαθύνουμε στη φύση των ψηφιακών μεθόδων και πρακτικών και στις επιπτώσεις τους στην έρευνα. Το έργο “Digital Landscape” έρχεται να μελετήσει αυτό ακριβώς το νέο αναδυόμενο τοπίο.

Ανάλυση τάσεων

Ανάλυση των τρεχουσών τάσεων των ψηφιακών πρακτικών εργασίας στις Aνθρωπιστικές Eπιστήμες στην Ελλάδα και αξιολόγηση των δυνατοτήτων στοχευμένης ανάπτυξης μεθόδων και πόρων.

Συνεργασία

Συνέχιση της συνεργασίας με τις ευρωπαϊκές υποδομές DARIAH και CLARIN και του συντονισμού των αντίστοιχων εθνικών υποδομών.

Διάχυση και Εκπαίδευση

Υποστήριξη της διείσδυσης και της εδραίωσης των ψηφιακών πρακτικών εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ και τις συνέργειές της με το DARIAH και το CLARIN.

“Όλα μπορούν να αλλάξουν σε μια στιγμή. Θα πρέπει πάντα να είσαι ευέλικτος και προσαρμοστικός, αν θέλεις να επιβιώσεις. Κράτα ανοιχτό το μυαλό σου στις νέες προκλήσεις “

Ανώνυμος

Ανώνυμη απάντηση στην ερώτηση “Συμπυκνώστε σε 3 φράσεις τα διδάγματα της πανδημίας για εσάς” (DH goes Viral, 2021).

Εταίροι

Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά

Ακαδημία Αθηνών

Χρηματοδότηση

ΕΛΙΔΕΚ

Επικοινωνία