Σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων CLARIN:EL

Διαδικτυακά | 7  & 11 Μαρτίου, 15.00-17.00

Στο πλαίσιο του έργου Ψηφιακό Τοπίο και της υποδομής CLARIN:EL, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά) διοργανώνει σειρά δύο διαδικτυακών σεμιναρίων.

1ο Σεμινάριο CLARIN:EL

Θέμα: “Πώς φτάσαμε στο ChatGPT και τι μπορούμε να κάνουμε μαζί του”

Εισηγητής: Στέργιος Χατζηκυριακίδης, Καθηγητής Υπολογιστικής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ημ/νία: Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024, 3:00-5:00 μμ.

2ο Σεμινάριο CLARIN:EL

Θέμα: “Κοινοβουλευτικά σώματα κειμένων ParlaMint: Το εμβληματικό έργο της Ευρωπαϊκής Υποδομής CLARIN ERIC

Εισηγήτρια: Μαρία Γαβριηλίδου, Γλωσσολόγος, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/ ΕΚ Αθηνά

Ημ/νία: Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024, 3:00-5:00 μμ.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, εκπαιδευτικούς, καθώς και σε επαγγελματίες από τον χώρο των ψηφιακών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών, της Γλωσσικής Τεχνολογίας και της Πληροφορικής.

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι ελεύθερη κατόπιν δήλωσης συμμετοχής. Ωστόσο, ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας αιτήσεων

Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 (ή έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων).

Τα σεμινάρια εντάσσονται σε έναν κύκλο δράσεων και αποτελούν το δεύτερο και τρίτο μιας σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνονται από το ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά και την Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ, στο πλαίσιο του  Έργου Ψηφιακό Τοπίο  – Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN, το οποίο υλοποιείται από το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και την Ακαδημία Αθηνών με χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ.