Πρακτικά εργαστήρια CLARIN:EL

Διαδικτυακά | 26 Φεβρουαρίου & 4 Μαρτίου, 16.00-18.00

Στο πλαίσιο του έργου Ψηφιακό Τοπίο και της υποδομής CLARIN:EL, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά) διοργανώνει δύο εξειδικευμένα πρακτικά εργαστήρια με αντικείμενο τη γνωριμία και εξοικείωση με εργαλεία και διαδικτυακές υπηρεσίες Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας του CLARIN:EL.

Τα δύο εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, έχουν κοινό περιεχόμενο και διαφέρουν μόνο ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής. Ειδικότερα, το πρώτο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024, 4:00-6:00 μμ και το δεύτερο Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024, 4:00-6:00 μμ.

Τα εξειδικευμένα πρακτικά εργαστήρια απευθύνονται σε σπουδαστές, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, δημιουργούς υπολογιστικών εργαλείων και εφαρμογών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, καθώς και σε επαγγελματίες από τον χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και της Πληροφορικής, των οποίων τα ενδιαφέροντα εστιάζουν στη συλλογή, επισημείωση και επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση Γλωσσικών Τεχνολογιών.

Η συμμετοχή στα πρακτικά εργαστήρια είναι δωρεάν. Για την καλύτερη διεξαγωγή των εργαστηρίων ο αριθμός των συμμετεχόντων/ουσών είναι περιορισμένος και ορίζεται στα 15 άτομα ανά εργαστήριο. Για τον λόγο αυτό θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας αιτήσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024