Υποβολή προτάσεων συμμετοχής στην Ετήσια Συνάντηση DARIAH 2024

Προθεσμία υποβολής: 06.12.2023-04.02.2024

Η Ετήσια Συνάντηση DARIAH 2024 θα έχει θέμα “Ψηφιακές μέθοδοι για αναπαραγώγιμες ερευνητικές πρακτικές στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες” και θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα, 18-21 Ιουνίου 2024. Η υποβολή προτάσεων συμμετοχής μόλις ξεκίνησε!

Οι ερευνητές των Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών τείνουμε να εκτελούμε πολλαπλές εργασίες για να φέρουμε σε πέρας το έργο μας. Είτε εργαζόμαστε πάνω σε ψηφιακές εκδόσεις λογοτεχνικών έργων, είτε αναλύουμε ιστορικά γεγονότα δημιουργώντας και αξιοποιώντας σώματα ψηφιοποιημένων εφημερίδων, είτε μοντελοποιούμε αρχαιολογικούς χώρους σε τρισδιάστατη μορφή, οι ερευνητικές μας διαδικασίες είναι συχνά αρκετά πολύπλοκες: περιλαμβάνουν πολλαπλά βήματα, διαφορετικά εργαλεία και συνδυασμό μεθόδων. Μια επιστημονική διαδικασία μπορεί να ξεκινά με τον εντοπισμό και τη συλλογή δεδομένων και να τελειώνει με τη δημοσίευση κάποιων ερευνητικών αποτελεσμάτων, αλλά η αρχή και το τέλος δεν αφηγούνται ποτέ την πλήρη ιστορία του κύκλου ζωής των ερευνητικών δεδομένων.

Η Ετήσια Συνάντηση DARIAH 2024, που θα λάβει χώρα στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, 18-21 Ιουνίου, είναι αφιερωμένη στο θέμα των ροών εργασίας: “Ψηφιακές μέθοδοι για αναπαραγώγιμες ερευνητικές πρακτικές στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες”. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και η υποβολή προτάσεων συμμετοχής μόλις ξεκίνησε! Επιθυμητές είναι εισηγήσεις που διερευνούν, αξιολογούν, αναλύουν και ενσωματώνουν τις προκλήσεις του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της τεκμηρίωσης και του διαμοιρασμού ψηφιακά υποστηριζόμενων ροών εργασίας στο πλαίσιο της έρευνας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, από τεχνικής, μεθοδολογικής ή εννοιολογικής άποψης ή από πλευράς υποδομών.

Η πρόσκληση συμμετοχής αφορά σε προτάσεις για παρουσιάσεις, πόστερ ή πάνελ. Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 6 Δεκεμβρίου – 4 Φεβρουαρίου 2024.