Ετήσια συνάντηση DARIAH 2023

Βουδαπέστη, 6-9.06.2023

Με επιτυχία οργανώθηκε στη Βουδαπέστη η Ετήσια Συνάντηση DARIAH 2023, με θέμα “Cultural Heritage Data as Humanities Research Data?”, από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου 2023, με τη συμμετοχή και του Ψηφιακού Τοπίου.

Θέμα της συνάντησης, τα δεδομένα πολιτιστικής κληρονομιάς ως ερευνητικά δεδομένα των Ανθρωπιστικών Επιστημών και τι συνεπάγεται αυτό στην πράξη. Τι σημαίνει για τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς να παρέχουν πρόσβαση στις “συλλογές τους ως δεδομένα”; Πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικές ροές εργασίας για τα ψηφιοποιημένα και τα εγγενώς ψηφιακά σύνολα δεδομένων; Μπορούμε να σκεφτούμε τα ερευνητικά δεδομένα των ανθρωπιστικών επιστημών ως continuum; Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που συζητήθηκαν και επιχειρήθηκε να απαντηθούν στην ετήσια εκδήλωση DARIAH 2023.

Η παρουσία του Ψηφιακού Τοπίου και του DARIAH-GR/ΔΥΑΣ στην ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Υποδομής ήταν δυναμική και πολυεπίπεδη, με  συμμετοχή στις εργασίες των οργάνων του DARIAH ERIC αλλά και αναρτημένες παρουσιάσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα δε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας του Ψηφιακού Τοπίου για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και μεθόδων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ελλάδα παρουσιάστηκαν σε πόστερ με τίτλο The “Digital Landscape” in Greece Survey.

Δείτε φωτογραφίες από τη διοργάνωση εδώ.