Νέο μεταπτυχιακό στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες από το ΕΑΠ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 04.01.2023

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΨΑΕ) ξεκινά τη λειτουργία του τον Μάρτιο 2023 στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Το ΠΜΣ “Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες: μέθοδοι, εργαλεία, πρακτικές (ΨΑΕ)” έχει ως γνωστικό αντικείμενο τις ψηφιακές μεθόδους στις Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές Επιστήμες και τις τέχνες, και τις νέες προοπτικές που αυτές ανοίγουν στην έρευνα και τη δημιουργία, διάδοση και προβολή της γνώσης.

Το νέο ΠΜΣ υλοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως και προσφέρει 80 θέσεις σε εξαμηνιαία βάση.  Απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα αποφοίτων ΑΕΙ που ενδιαφέρονται για την ενσωμάτωση των ψηφιακών μεθόδων στην ερευνητική και επαγγελματική τους πρακτική και έχει διάρκεια δύο (2) ακαδημαϊκά έτη. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων του τρέχοντος κύκλου είναι η 4η Ιανουαρίου 2023, εφόσον ο προσφερόμενος αριθμός θέσεων δεν συμπληρωθεί νωρίτερα.