Ερωτηματολόγιο Ψηφιακού Τοπίου

Παράταση της προθεσμίας υποβολής έως 30.11.2022

Νέα προθεσμία υποβολής  μέχρι 30/11 για τη  διαδικτυακή έρευνα του έργου «Ψηφιακό Τοπίο» σχετικά με τη χρήση ψηφιακών μεθόδων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες! 

Το ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο την καταγραφή των τρεχουσών τάσεων στη χρήση ψηφιακών πρακτικών, μεθόδων και εργαλείων στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην Ελλάδα, καθώς και τη διερεύνηση του τυχόν αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19 σε αυτήν. Απευθύνεται σε ερευνητές, πανεπιστημιακούς, φοιτητές (όλων των βαθμίδων), μεταδιδάκτορες αλλά και επαγγελματίες του χώρου. 

Το ερωτηματολόγιο και η έρευνα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Το Αναδυόμενο Τοπίο της Ψηφιακής Εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα συνδράμουν στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας και θα βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών υποδομών για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τη Γλωσσική Τεχνολογία.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ανώνυμα και δεν κρατούνται προσωπικά δεδομένα. Θα χρειαστείτε περίπου 10 λεπτά για να το συμπληρώσετε.