Εναρκτήρια συνάντηση έργου "Ψηφιακό τοπίο"

Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” | 05.05.2022

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου “Ψηφιακό Τοπίο” πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” στις 5 Μαΐου 2022, με τη συμμετοχή μελών της ομάδας έργου.

Το έργο “Ψηφιακό Τοπίο” συνιστά Εμβληματική Δράση του ΕΛΙΔΕΚ με τίτλο “Το αναδυόμενο τοπίο ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποδομών DARIAH και CLARIN”, συντονίζεται από το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” και έχει ως εταίρο την Ακαδημία Αθηνών. Στόχος της Δράσης είναι η στοχευμένη υποστήριξη της εμπέδωσης των ψηφιακών τρόπων εργασίας και της διείσδυσης αυτών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα και την Ευρώπη και ειδικότερα η χρηματοδότηση ερευνητικών έργων με αντικείμενο την ανάλυση των τρεχουσών τάσεων και δυνατοτήτων ψηφιακής εργασίας στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ελλάδα σε συντονισμό με τα ανάλογα δρώμενα στις ευρωπαϊκές υποδομές DARIAH και CLARIN, αξιοποιώντας υπηρεσίες της Εθνικής Υποδομής για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία και τις συνέργειες αυτής με τις ευρωπαϊκές υποδομές DARIAH και CLARIN.

Στην εναρκτήρια συνάντηση, που φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά”, πραγματοποιήθηκε καλωσόρισμα από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου και σύντομες παρουσιάσεις από τις τρεις συνεργαζόμενες ομάδες, ΑΘΗΝΑ-ΙΠΣΥ, ΑΘΗΝΑ-ΙΕΛ και Ακαδημία Αθηνών, σχετικά με τη σύνθεσή τους, τους στόχους και τη σχεδιαζόμενη συμβολή τους στο έργο. Ακολούθησε επισκόπηση του Τεχνικού Δελτίου και συζήτηση ανά Πακέτο Εργασίας και ανά εργασία, ενώ ορίστηκαν και τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για αυτές από κάθε ομάδα.

Συζητήθηκαν, επίσης, οι σχεδιαζόμενες δράσεις, με ειδική μνεία να γίνεται στις προετοιμασίες για την Ετήσια Εκδήλωση DARIAH 2022, η οποία φέτος διοργανώνεται στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του έργου “Ψηφιακό Τοπίο”.